ORGANISATIE VRAGEN

Wanneer je als bestuurder of leidinggevende het gevoel hebt vast te zitten: je hebt al veel geprobeerd en dingen niet lijken te lukken, kan een systemische bril van toegevoegde waarde zijn. Door uit te zoomen, kijk ik met je naar het hele systeem en komen we erachter waar de kiem zit van verandering en beweging.

Hieronder zie je een overzicht van thema’s waar ik met je naar kan kijken en jij een doorbraak kan realiseren:


- Verschillen van inzicht of visie op bestuurs-/directieniveau;

- Hoog verzuim of verloop in een afdeling/ team of op een hele specifieke positie;

- Teruglopende resultaten (financieel of anderszins);

- Goed verwelkomen & afscheid nemen van medewerkers/ leidinggevenden;

- Weerstand of niet mee willen bewegen met een verandering; 

- Aan de vooravond van een gewenste verandering, waar je in de diagnose fase al zeker     wilt weten dat je de juiste kiem pakt en niets over het hoofd ziet; 

- Een nieuwe strategische richting voor de organisatie, wat zou systemisch de juiste richting zijn? Wat past bij de oorsprong en wat wil de toekomst van de organisatie?

 

NEEM CONTACT OP

Created with Mobirise ‌

Offline Web Builder