BLOG #4 GEKLEURDE BRIL

Hoe vaak hoor je iemand niet zeggen: ‘Ik ben nu eenmaal heel blauw’. Ook in mijn omgeving hoor ik veel kritische geluiden over het platslaan van al die kleurtjes. Is het niet allemaal onzin? Het ligt toch allemaal veel genuanceerder? Eerlijk is eerlijk, als voorstander van al die kleurtjes, kan ik mij daar zelf ook mateloos aan storen. Uitspraken als: ‘Ik ken mezelf, ik ben nu eenmaal heel groen’ en ‘al die testen zijn toch gewoon hetzelfde’? 

Er is altijd wat te leren! Iedere test geeft weer een nieuw perspectief op je eigen persoonlijkheid, je rol als leider of je samenwerking met anderen. De omstandigheden waarin we leven veranderen en vragen wat anders van ons als organisatie, als leider en als mens. Daarom zijn we gemaakt om te veranderen en te groeien. Maar weinig mensen kennen het achterliggende gedachtegoed van Clare W. Graves en het daaropvolgende gelaagde model van spiral dynamics over bewustzijnsontwikkeling, wat op individueel niveau als op samenlevingsniveau de werking van de kleuren verklaart. Rammend interessant en het gaat veel verder dan een platgeslagen kleurtje.. Dat is dan wel weer heel geel, dat ik de achterliggende theorie aanhaal in dit blog. 

Mobirise


'Iedereen bekijkt de wereld vanuit zijn eigen gekleurde bril' 

Ik werk zelf veel met de ‘kleurtjes’ en weet hoeveel diepgang er achter de kleuren zit. Iedereen bekijkt de wereld door zijn eigen gekleurde bril. Een bril die ontstaan is door een combinatie van factoren: DNA, opvoeding, scholing, financiele omstandigheden, gezinssituatie etc. Wanneer mensen meer inzicht krijgen in hun eigen drijfveren geeft dit heel veel stof om het gesprek aan te gaan met collega's en zijn verschillen en overeenkomsten vaak veel beter te begrijpen. Het is juist zo belangrijk om dit één op één met iemand te verkennen en het als aanknopingspunt te gebruiken om de drijfveren en het gedrag van de ander te begrijpen. Wat zeggen die kleuren nu écht over jou? Waarom stoor je je aan de ander? Hoe kun je verschillen optimaal benutten?  

In mijn teamtrajecten werk ik veel met My Motivation Insights. Dit vergoot het zelfbewustzijn van teamleden en ze leren de ander op een drijfveren niveau kennen. Dit doet veel met de basisbehoeften binnen het team (autonomie, verbinding en competentie) en geeft een stevige basis om verder op te bouwen.

Meer weten? Bekijk mijn model voor Veerkrachtig Veranderen.  

ANDERE BLOGS

blog 1

#1 VEERKRACHTIG VERANDEREN

Veerkrachtig veranderen, een mooie volzin die tot de verbeelding spreekt, maar wat is het precies?

blog 2

#2 INTRINSIEKE MOTIVATIE  

Het recept voor 'ziek' veel motivatie.


blog 3

#3 DE MAGIE VAN MARIE


Wat kan Marie Kondo ons leren als het gaat om werkgeluk?


Photo by CDC on Unsplash


#5 VEERKRACHT IN QUARANTAINETIJDEN

Hoe werk je in deze tijden van quarantaine aan je werkgeluk? Waar heb je zelf invloed op? En wat kun je hier als leidinggevende of werkgever in betekenen?

MARTHE VAN DER MOLEN

Marthe werkt op een waarderende manier aan cultuur- en organisatieverandering. Met een no-nonsense en participatieve aanpak gebruikt ze verandering om meer bevlogenheid te creëren in teams en organisaties.CONTACT

Marthe@meauve-advies.nl
06-12991453The web page was built with Mobirise