BLOG #2 HET RECEPT VOOR ZIEK VEEL MOTIVATIE

(as in motivatie waar je u tegen zegt, niet het recept voor burn-out type motivatie). 

Medewerkers aanspreken op hun intrinsieke motivatie. Veel managers (en ik denk ook medewerkers) zijn op zoek naar de magische sleutel. Hoe krijg ik mijn medewerkers zo ver dat ze eigenaarschap nemen? Ik ze niet achter de broek aan hoef te zitten? Herkenbaar?  

Het klinkt mooi, maar het is eigenlijk ook een paradox. De ander aanspreken op zijn intrinsieke motivatie? Kan dat eigenlijk wel? En is dit eigenlijk niet de kern van het leiderschap wat we tegenwoordig verwachten? 

‘De ander aanspreken op zijn intrinsieke motivatie’ Ik zou dat graag willen reframen naar: de ander helpen zijn eigen intrinsieke motivatie aan te spreken of zelf vanuit je intrinsieke motivatie te handelen. Dat is namelijk hoe het werkt. In deze blog deel ik drie sleutels voor het werken op basis van intrinsieke motivatie. Ze zijn gebaseerd op de Self Determination Theory (SDT) van Deci & Ryan die ingaat op de psychologische basisbehoeften van mensen. Volgens Deci & Ryan zijn er drie basisbehoeften die universeel zijn voor alle mensen. Inzicht in deze behoeften gaat je helpen om jouw intrinsieke motivatie of die van je medewerkers optimaal in te zetten.   

Meauve-advies

De ander aanspreken op zijn intrinsieke motivatie? Kan dat eigenlijk wel? En is dit eigenlijk niet de kern van het leiderschap wat we tegenwoordig verwachten? 

Het recept 

#1 Autonomie 

Autonomie kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Sommige definities gaan over het zelf dingen kunnen beslissen, anderen (o.a. Deci & Ryan) benoemen als belangrijkste aspect het gevoel hebben dat je zonder druk kunt functioneren. Mijns inziens gaat het om het gevoel dat je zelf aan het roer kunt staan van je werk en hoe jij daar invulling aan geeft. Dit gevoel komt o.a. tot stand wanneer je mag (mee) beslissen over je werk of wanneer er voldoende keuzemogelijkheden zijn. Hiervoor is ruimte nodig. Ruimte om zelf die keuzes te maken. Maar ook het vertrouwen van de ander om die keuzes te maken. Op deze laatste twee elementen gaat het nog wel eens mis. Voer dus het gesprek met jezelf of je medewerker: welke ruimte heb je nodig? En voel je het vertrouwen om die autonomie echt te pakken? Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is zelfvertrouwen, maar die komt bij #3, nog even geduld dus. 

#2 Verbinding (relatie) 

Ook, en ik zou zeggen juist!, op het werk hebben we behoefte aan verbinding. Over het algemeen is dit de behoefte om positieve relaties op te bouwen met anderen, zich geliefd en verzorgd te voelen en zelf voor anderen te zorgen (Baumeister & Leary, 1995; Deci & Ryan, 2000). Dit is één van de belangrijkste behoeften van mensen in werk. Als ik dit in teamtrajecten ter sprake breng, levert dit vaak even wat ongemakkelijke momenten op. ‘Liefde’ op het werk? Het gaat dan om het voelen van een diepe verbinding met collega’s, het ervaren van kameraadschap. De belangrijkste bron hiervoor is vaak het team waarin je werkt, maar het kan ook gaan over de connectie die je ervaart met de organisatie. Als leidinggevende heb je dan ook een belangrijke taak om die onderlinge verbinding (bijvoorbeeld in het team) te creëren en te onderhouden en een voorbeeldrol te vervullen in het geven van persoonlijke aandacht en het helpen en ondersteunen van collega’s.  

#3 Competentie 

Je bekwaam voelen voor je werk. Vol zelfvertrouwen aan de slag gaan. Wanneer je (het gevoel hebt) dat je onder of over gekwalificeerd bent, kom je niet snel in actie. Als bepaalde taken voor je gevoel boven je niveau zijn, ga je malen: Kun je het wel? Wat als het fout gaat? Wanneer je werk je juist niet genoeg (meer) uitdaagt, wordt het routine en loop je kans op een bore out. Het is de kunst om een gezonde balans te vinden in beide. Ga dus met je medewerker of met jezelf het gesprek aan en ga op zoek naar waar je je zeker over voelt, wat je nog wilt leren en hoe je talenten zo goed mogelijk naar voren komen in je werk. Als leidinggevende kun je dit gesprek stimuleren, maar ook je eigen kwetsbaarheid laten zien en aangeven waar je zelf onzeker over bent of hulp bij nodig hebt. Daarnaast kun je het zelfvertrouwen bij de ander stimuleren door wat vaker ‘zie je wel dat het lukt’ te zeggen ‘Of ik heb er vertrouwen in dat jij dat kan’. Misschien een inkopper, maar het is ook belangrijk dat je fouten mag maken. Daarom kun je bijvoorbeeld bewust situaties of taken creëren waar je medewerkers of jezelf laat experimenteren. ‘Kijk bijvoorbeeld naar een ontwikkelwens en welke situatie op het werk zich leent voor een experiment rondom die ontwikkelwens. ’  

Als je voor jezelf of met je teamleden bovenstaande factoren analyseert, bespreekbaar maakt en hier vervolgens concrete acties aan verbindt, is de kans groot dat jezelf of de ander gaat zien floreren. Je ervaart meer pro activiteit, flow en doet als vanzelfsprekend een stapje meer dan zou moeten.

Persoonlijk zijn de pareltjes in mijn werk om te zien dat mensen de juiste knop te pakken hebben. Het grappige is dat bovenstaande tips ook onderliggend zijn aan het model wat ik gebruik voor het creëren van meer werkplezier en veerkracht in organisaties (dat vind je hier). Twee vliegen in één klap dus en dat maakt dat het plezierig (samen) werken wordt!

Floreer modelANDERE BLOGS

blog 1

#1 VEERKRACHTIG VERANDEREN

Veerkrachtig veranderen, een mooie volzin die tot de verbeelding spreekt, maar wat is het precies?

blog 3

#3  DE MAGIE VAN MARIE


Wat kan Marie Kondo ons leren als het gaat om werkgeluk?


blog 4

#4 GEKLEURDE BRIL

Wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde van drijfveren en kleurenprofielen?


Photo by CDC on Unsplash

#5 VEERKRACHT IN QUARANTAINETIJDEN

Hoe werk je in deze tijden van quarantaine aan je werkgeluk? Waar heb je zelf invloed op? En wat kun je hier als leidinggevende of werkgever in betekenen?

MARTHE VAN DER MOLEN

Marthe werkt op een waarderende manier aan cultuur- en organisatieverandering. Met een no-nonsense en participatieve aanpak gebruikt ze verandering om meer bevlogenheid te creëren in teams en organisaties.CONTACT

Marthe@meauve-advies.nl
06-12991453Designed with Mobirise - Check this